Dokudrama om forfatterens familie på flugt i 12 år

 

Om bogen:

Bogen tager udgangspunkt i min morfar Kurt Heinig som var socialdemokratisk medlem af den tyske rigsdag i årene mellem 1. og 2. Verdenskrig. Han var og er i dag internationalt anerkendt for sine bøger om nationaløkonomi og national budgetkontrol.

Han var medforfatter til Weimarforfatningen og en af de 94 parlamentarikere som i 1933 stemte nej til Hitlers ønske om at regere ved dekreter. Dagen efter tog han flugten men måtte efterlade sin familie, dvs. sin hustru, sine to sønner og sin datter (min mor) i Berlin. De var alle jøder efter min mormor, som var født i et jødisk ortodokst miljø i Danzig.

De blev interneret, min mor blev som 11-årig voldtaget under interneringen som en del af presset på familien for at afsløre min morfars opholdssted. De kom fri efter nogle uger og gik under jorden. Den ældste søn (min ene morbror) flygtede til Frankrig, hvor han pga. Hitlers indtog i Frankrig i 1939 måtte igennem en næsten to år lang flugt før han kom til USA. Min mormor, min anden morbror og min mor flygtede til Danmark, hvor de blev genforenet med min morfar. De måtte i 1943 flygte igen, min mor i fiskerbåd, til Sverige. Min mor, som var svært traumatiseret hele sit liv, vendte som den eneste i familien tilbage til Danmark efter krigen.

Mine bedsteforældre og ene morbror blev i Sverige. Min morfar blev udnævnt til æresdoktor af det svenske Videnskabernes Akademi som anerkendelse for hans mangeårige og omfattende politisk/økonomiske forfatterskab. Han var fuldt autodidakt, hans eneste uddannelse var som litograf. Min mormor oversatte Astrid Lindgrens forfatterskab til tysk. Bøgerne blev centrale i “afnazificering” af den tyske efterkrigsungdom.

Min ældste morbror etablerede sig i New York og fik lederjobs i medicinalindustrien. Min anden morbror blev landmand og godsforvalter i Sverige. Min mor blev reklametekstforfatter og mangeårig ugebladsjournalist i Danmark.

Bogen er en fortælling ikke alene om familiens flugt og deres meget forskellige livskarrierer, men i meget høj grad også om tiden de levede i med mange tidsbilleder om stort og småt og fortællende “udflugter” i en politisk meget betændt tid i Europa.

Bestil bogen ➡️ her